Tomáš Klášterecký

pomoc v krizi - psychoterapeutické poradenství - osobní rozvoj


Dobrý den, vítejte.

Jsem vzděláním sociální pracovník a absolvent sebezkušenostního výcviku v rogersovské psychoterapii (PCA). Pomoci lidem v obtížných životních situacích se věnuji patnáct let. Má práce a vzdělávání v ní mě stále naplňují. 

Ve své praxi v Židlochovicích nabízím poradensko-terapeutické služby pro dospělé klienty. Zaměřuji se především na doprovázení v nejrůznějších náročných životních situacích a krizích, problematiku osobnostních, vývojových a vztahových potíží, rozvoje osobnosti a sebepoznání. Pracuji pod odbornou supervizí Ing. Radovana Voříška.

Konzultace poskytuji vždy ve středu od 8:00 do 15:00 a v pátek od 13:00 do 15:00.

V současné době pracuji v Komunitním centru Židlochovice a jsem lektorem sebezkušenostního výcviku PCA (Diakonie CČE Praha). Můj profesní i civilní životopis, stejně jako má východiska pro práci s klienty naleznete zde. 

„Úloha každého člověka je stejně jedinečná, jako je jedinečná jeho příležitost ji splnit.“

Viktor E. Frankl

 

Nespokojenost v partnerství nebo v jiných vztazích s lidmi.
Obavy o blízkého člověka - jak mu mohu pomoci?
Vyrovnání se s životními změnami, ztrátami a traumaty.
Návykové chování (látkové i nelátkové závislosti, osoby blízké).
Touha posunout se v životě dál, udělat důležitý krok.
Pocity smutku, depresivní nebo úzkostné nálady.
Snížené sebevědomí a obtíže s ním spojené.
Pocity ztráty smyslu života, sebevražedné myšlenky.
Osobní rozvoj v oblastech sportu, práce, vlastní tvorby apod.

Pomoc v krizi

Psychoterapeutické poradenství

Párové poradenství

Osobní rozvoj

Kontakt

Můžete si přímo domluvit schůzku,
Telefon

+420 778 151 439

E-mail:

t.klasterecky@gmail.com

Adresa:

Tomáš Klášterecký, DiS., Nádražní 160, Židlochovice, 607 01

 nebo mi napsat.

Klikněte a zadejte text